Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego