Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej i Gminnych Jednostek Organizacyjnych” dostępne tutaj.

Preferujemy sposób składania ofert poprzez platformę ePUAP na adres skrytki : /UGLososina/SkrytkaESP