Kolejne duże pieniądze pozyskane dla Gminy Łososina Dolna!

Dnia 25 marca 2021 r. opublikowano wyniki naboru do Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

 

Gmina Łososina Dolna uzyskała dofinansowanie w kwocie 2.673.464,84 zł.

 

Zgodnie ze złożonym wnioskiem, środki te zostaną przeznaczone na dwie inwestycje, tj. rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tęgoborzu oraz modernizację dużego odcinka drogi Witowice Górne-Bilsko. Rozbudowa oczyszczalni w Tęgoborzu pozwoli na zwiększenie jej dobowych mocy przerobowych, sprawniejszą i bardziej wydajną pracę. Zmodernizowana trasa łącząca Witowice Górne-Bilsko, zwiększy komfort i bezpieczeństwo osób z niej korzystających.

 

„Bardzo się cieszę się z pozyskanych środków, tym bardziej że otrzymaliśmy maksymalną kwotę o którą mogliśmy wnioskować. Warto podkreślić, że to kolejne pozyskane środki które przeznaczamy na inwestycje, między innymi na remont oczyszczalni ścieków w Tęgoborzu oraz modernizację sporego odcinka drogi Witowice Górne - Bilsko. Rozbudowa oczyszczalni w Tęgoborzu jest niezbędna, gdyż jej moce przerobowe są już w maksymalnym stopniu wykorzystywane. Co istotne, w nieodległej perspektywie konieczna będzie również rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łososinie Dolnej. To dwie duże inwestycje które musimy zrealizować, aby dalej budować sieć kanalizacyjną na terenie naszej gminy. Staramy się pozyskane środki mądrze lokować, dlatego część z nich przeznaczymy na gruntowną modernizację drogi Witowice Górne - Bilsko, trasy która od wielu lat nie była naprawiana i wymaga gruntownej przebudowy. Inwestycje te, jak wiele innych, polepszą standard życia mieszkańców ale też, co istotne, pozytywnie wpłyną na jej turystyczną atrakcyjność, a przecież turystyczne walory naszej gminy są szeroko znane”mówi wójt gminy Andrzej Romanek.

 

GALERIA