Budynek po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy zakupiony!

W dniu 23 kwietnia 2021 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu a gminą Łososina Dolna, został podpisany akt notarialny zakupu nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,56 ha wraz z budynkiem po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy. Powierzchnia użytkowa budynku to aż 1.117,46 m2. Na terenie nieruchomości gruntowej znajdują się również boisko oraz infrastruktura towarzysząca. Cena nieruchomości została ustalona przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na kwotę 1.980.000,00 zł, który udzielił gminie Łososina Dolna bonifikaty w wysokości aż 780.000,00 zł. Ostateczna cena sprzedaży wyniosła więc 1.200.000,00 zł. Bonifikata została udzielona ze względu na realizację zadań własnych gminy w zakresie usług publicznych, a w szczególności edukacji publicznej.

 

Bardzo dziękuję Panu Staroście Markowi Kwiatkowskiemu, Zarządowi i Radzie Powiatu Nowosądeckiego za dobrą i owocną współpracę pomiędzy naszymi samorządami, za otwartość na nasze potrzeby, której przejawem jest  między innymi porozumienie w sprawie sprzedaży szkoły na potrzeby edukacyjne naszych dzieci. Ale przecież inwestycje w powiatową infrastrukturę drogową na terenie naszej gminy  pokazują, że razem możemy osiągnąć wiele z obopólną korzyścią, a w konsekwencji z korzyścią dla naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że dzieci które będą uczęszczać do tej szkoły swoimi wynikami w nauce, zaangażowaniem potwierdzą, iż inwestycje w edukację to inwestycje w przyszłość - podkreśla wójt gminy Andrzej Romanek.

 

Przypomnijmy, że budynek został wzniesiony pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku dla potrzeb nowo powstałej Szkoły Przysposobienia Rolniczego, później Zasadniczej Szkoły Rolniczej. W jego murach kształcili się także uczniowie Technikum Żywienia. Potem placówka przekształciła się w Zasadniczą Szkołę Zawodową, a następnie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta, który został ostatecznie zlikwidowany w sierpniu 2020 r. Obecnie budynek będzie wykorzystywany na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy.

 

Szkoła jest w zasadzie gotowa do przyjęcia dzieci, bowiem nie tak dawno  zakończyliśmy kompleksowe prace remontowo-budowlane których koszt zamknął się w kwocie 234.248,93 zł.

 

GALERIA