Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP

Wójt Gminy Łososina Dolna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Łososina Dolna w zakresie ustaleń zawartych w §11 ust. 2 pkt 2 części tekstowej planu wraz z prognozą oddziaływań na środowisko.

 

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne tutaj.