OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE II STOPNIA !

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 11:00 dnia 31.08.2021 r. do godz. 20:00 dnia 01.09.2021 r. prognozowane są opady deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym. Prognozowana całkowita wysokość opadów miejscami od 50 mm do 70 mm.


Prawdopodobieństwo: 80%
Stopień zagrożenia: 2 stopień (w skali 3-stopniowej).


W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018 /414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.