Informacja dotycząca wywozu śmieci w dniu 30 września 2021r.

W czwartek 30 września 2021 roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem nie ma zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Łososina Dolna!

Prosimy nie wystawiać żadnych worków z odpadami!

Kolejna zbiórka zgodnie z ustalonym harmonogramem na rok 2021 w dniach:

 - 7 i 21 październik -  Łososina Dolna (Bilsko, Łososina Dolna, Łęki, Michalczowa, Stańkowa, Witowice Dolne, Witowice Górne, Wronowice,  Żbikowice)

- 14 i 28 październik – Tęgoborze (Białawoda, Łyczanka, Rąbkowa, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Tabaszowa, Tęgoborze, Zawadka, Znamirowice)