Nowe ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zamówienia dotyczą robót budowlanych związanych z odbudową odcinków dróg gminnych:

nr 292498 K Łęki – koło Nowaka w km 0+000,00 – 0+400,00 w miejscowości Łęki.

Nr ogłoszenia na BZP: 2021/BZP 00198026/01
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej:
Termin składania ofert: 15.10.2021 godzina 09:00
Otwarcie ofert:  15.10.2021 godzina 09:30
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.28.2021.SA

nr 292441 K Białawoda – Kokoce w km 0+075,00 – 0+190,00 oraz poza zakresem powodziowym w km 0+190,00 – 0+250,00 w miejscowości Białawoda.

Nr ogłoszenia na BZP: 2021/BZP 00196331/01
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej:
 
Termin składania ofert: 14.10.2021 godzina 10:00
Otwarcie ofert:  14.10.2021 godzina 10:30
 Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.27.2021.SA

nr 292625K Świdnik – Jodłowiec w km 2+195,00 – 2+340,00 w miejscowości Świdnik.

Nr ogłoszenia na BZP: 2021/BZP 00195666/01
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej:
Termin składania ofert: 14.10.2021 godzina 09:00
Otwarcie ofert:  14.10.2021 godzina 09:30
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.26.2021.SA

nr 292729K Zawadka – Osiedle Baranów w km 0+000,00 – 0+040,00 oraz poza zakresem powodziowym w km 0+040,00 – 0+235,00 w miejscowości Zawadka.

Nr ogłoszenia na BZP: 2021/BZP 00196924/01
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej:
Termin składania ofert: 14.10.2021 godzina 07:00
Otwarcie ofert:  14.10.2021 godzina 07:30
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.24.2021.SA

nr 292685 K Tęgoborze – Rachów w km 0+020,00 – 0+155,00 w miejscowości Tęgoborze.

Nr ogłoszenia na BZP: 2021/BZP 00196977/01
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej:
Termin składania ofert: 14.10.2021 godzina 08:00
Otwarcie ofert:  14.10.2021 godzina 08:30
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.25.2021.SA