Otrzymaliśmy 1.273.600,00 zł. na usuwanie skutków powodzi

Gminę Łososina Dolana dotknęło w tym roku kilku powodzi. Ulewne deszcze zniszczyły lub poważnie uszkodziły naszą infrastrukturę. Niezwłocznie gminne komisje przystąpiły do szacowania szkód, które okazały się naprawdę duże. W ślad za zweryfikowanymi przez przedstawiciela wojewody małopolskiego protokołami szkodowymi, zwróciliśmy się o przyznanie pomocy finansowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na zadania te wojewoda małopolski przyznał naszej gminie 1.273.600,00 zł.

Czeki potwierdzające przyznanie środków samorządom przekazał wojewoda Łukasz Kmita w obecności wicewojewodów Józefa Leśniaka i Ryszard Pagacza oraz samorządowców z regionów dotkniętych skutkami powodzi.

- Rząd premiera Mateusza Morawieckiego dotrzymuje słowa. Podczas lipcowej wizyty w Małopolsce Premier zapewnił samorządy, dotknięte skutkami czerwcowych i lipcowych powodzi, o swoim wsparciu. Teraz, gdy mija zaledwie kilka tygodni od tego wydarzenia, z rezerwy celowej budżetu państwa do Małopolski trafia ponad 48 milionów złotych na usuwanie skutków powodzi. To bardzo dobra informacja dla samorządów, których rząd nie pozostawia bez wsparcia. Wcześniej zostały także wydane stosowne rozporządzenia przez Premiera, które pozwolą skrócić do niezbędnego minimum wszystkie formalności przy odbudowie infrastruktury – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Przetargi już zostały ogłoszone. Czekamy na ich rozstrzygniecie i mamy nadzieję, że uda się wyłonić  wykonawców, bowiem czasu mamy bardzo mało.

- Kwota którą pozyskaliśmy pozwoli tylko w części usunąć skutki zniszczeń dokonanych przez tegoroczne nawałnice. Bardzo się cieszę, że wojewoda małopolski, który wizytował naszą gminę w czasie powodzi, dostrzegł skalę zniszczeń i przyznał środki na odbudowę infrastruktury. Niestety, skutki tegorocznych powodzi będziemy usuwać jeszcze długo, bowiem ich skala jest ogromna. Już wydaliśmy setki tysięcy złotych z budżetu gminy, a do pozyskanych pieniędzy musimy dołożyć jeszcze 20% wkładu własnego. Nie jest łatwo, ale wierzę że wyzwaniom tym podołamy – podkreśla wójt Andrzej Romanek.   

 

GALERIA