Przedszkole po remoncie

Operacja pn.

Remont obiektu dziedzictwa kulturowego – docieplenie stropu i malowanie ścian wewnętrznych zabytkowego budynku przedszkola w miejscowości Tęgoborze  

mająca na celu poprawę jakości  obiektu zabytkowego w miejscowości Tęgoborze, oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Gminy Łososina Dolna.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2.  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wyniki operacji :

Usunięcie elementów wtórnych zamontowanych na ścianach;

-  Usunięcie starych powłok malarskich, szpachlowanie i wyrównanie ubytków;

-  Docieplenie i wyrównanie powierzchni sufitu , poprzez zamontowanie płyt gipsowo – kartonowych;

-  Gruntowanie i malowanie ścian i sufitu farbą ceramiczną.