Druhowie kupią wyciągarkę i aparat powietrzny

Dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminy Łososina Dolna otrzymały 9 sierpnia 2018r. w czwartek z rąk starosty nowosądeckiego Marka Pławiaka promesy na zakup sprzętu.


O wyciągarkę samochodową wzbogaci się OSP w Tęgoborzy (3 tysiące złotych), a o aparat powietrzny nadciśnieniowy z maską, butlą stalową i sygnalizatorem bezruchu – OSP w Tabaszowej (4 tysiące złotych).

Promesy otrzymali także druhowie z innych gmin Powiatu Nowosądeckiego.
- Strażacy ochotnicy są na pierwszej linii „frontu” – zazwyczaj przyjeżdżają pierwsi na miejsce zdarzenia, ratują ludzkie życie i mienie – mówił starosta Marek Pławiak. - Chcąc, aby pracowali sprawnie i bezpiecznie, przekazujemy im co roku promesy na zakup niezbędnego sprzętu. Druhowie pełnią służbę w trudnych warunkach, narażając swoje życie i zdrowie. Samorządy powinny o nich dbać.
- Cieszę się, że Starosta docenia pracę naszych strażaków - dodaje wójt gminy Łososina Dolna Stanisław Golonka. - My też wspieramy straże pożarne i inne służby odpowiadające za bezpieczeństwo na terenie naszej gminy.

Dziękuję wszystkim strażakom za ich trudną i wymagającą wielu poświęceń pracę!

Fot. Maria Olszowska