Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej imienia mjra pilota Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy

7 września 2018r. Szkoła Podstawowa w Tęgoborzy włączyła się w ogólnopolską akcję społeczną propagującą czytanie literatury narodowej.

Przypomnijmy, że ta inicjatywa narodziła się w 2012 roku, by popularyzować czytelnictwo, zwrócić uwagę na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnić poczucie własnej tożsamości. Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej odbyła się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Lekturą 7 edycji Narodowego Czytania była powieść Stefana Żeromskiego "Przedwiośnie" i teksty Antologii Niepodległości.

Zwyczajem lat ubiegłych akcja została przeprowadzona w stołówce szkolnej, a do wspólnego czytania zostali zaproszeni uczniowie wszystkich klas naszej szkoły oraz nauczyciele.

Narodowe Czytanie oficjalnie rozpoczęła dyrektor szkoły Pani Irena Basta, witając zgromadzonych. Następnie został odczytany list prezydenta R.P. Słowo wstępne nawiązuje do treści dzieła wygłosiła nauczycielka języka polskiego -  Pani Agnieszka Kosecka.

Kolejno z wielkim zaangażowaniem zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły, czytając powieść Żeromskiego i wiersze patriotyczne.

Fragmenty utworu "Przedwiośnie" przeczytały: pani Irena Basta i pani Agnieszka Kosecka.

Oprawę merytoryczną i scenografię przygotowały nauczycielki języka polskiego, nauczania początkowego i biblioteki. Prezentacji dzieła, na tle nastrojowej i patriotycznej dekoracji, towarzyszyła uroczysta, pełna zadumy atmosfera. Na zakończenie przeprowadzono konkurs ze znajomości przeczytanych fragmentów. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe z pamiątkową pieczątkę otrzymaną od Pary Prezydenckiej.

Pani Dyrektor Irena Basta serdecznie podziękowała wszystkim

zebranym za udział i zaangażowanie w tegorocznym Narodowym Czytaniu.

GALERIA