Szkoła Podstawowa w Rąbkowej i uroczyste Ślubowanie

Dnia 26 października 2018r. w Szkole Podstawowej w Rąbkowej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej naszej szkoły i  Szkoły Filialnej w Tabaszowej.

W uroczystości wzięli udział rodzice pierwszoklasistów, zaproszeni goście - dyrektor I Oddziału PKO w Nowym Sączu pan Wojciech Michalik i pani Marta Kucia - opiekunka szkolnych kas oszczędności oraz cała społeczność uczniowska.

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną, w której wystąpili uczniowie klas pierwszych oraz grupa  teatralna Fiku- Miku. W czasie programu TVP SP czyli szkolnej Telewizji Lokalnej pierwszaki zaprezentowały swoją wiedzę i umiejętności dotyczące zachowania w szkole, na drodze, zasad zdrowego odżywiania  oraz wiedzy o ojczyźnie.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie, a potem pasowanie na ucznia klasy I, którego dokonała pani Dyrektor Maria Orzeł.

W drugiej części spotkania pierwszaki  ze Szkoły Filialnej z Tabaszowej zaprezentowały przedstawienie pt. „Pinokio oszczędza w SKO” przygotowane przez panią Irenę Saczkę.

 

Inscenizacja miała na celu promocję i zachętę uczniów do oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności. Następnie zabrał głos  dyrektor I Oddziału PKO w Nowym Sączu pan Wojciech Michalik. Przybliżył ideę oszczędzania zwracając uwagę, że jest to dobra nauka przez zabawę. Swoje wystąpienie zakończył życzeniami sukcesów szkolnych oraz wysokiego oprocentowania zgromadzonych środków na kontach oszczędnościowych uczniów.              Po uroczystości wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymali od pani Dyrektor swój pierwszy dokument szkolny – legitymację uczniowską oraz upominki ufundowane przez rodziców, starszych kolegów i koleżanki oraz Radę Rodziców. Uśmiechnięte buzie Pierwszoklasistów obrazowały radość  i zadowolenie  z faktu, że stały się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej w Rąbkowej. Po zakończonej uroczystości udali się na poczęstunek, który przygotowali rodzice.

GALERIA