Michalczowa - Spotkanie opłatkowe dla Seniorów

W dniu 16 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Michalczowej odbyło się już coroczne spotkanie opłatkowe dla seniorów wsi Michalczowej i Łęk.


Organizatorami spotkania są Koło Gospodyń Wiejskich, Caritas Rada Rodziców i nauczyciele Szkoły Podstawowa w Michalczowej.

To kolejne spotkanie skierowane ku najstarszej części naszej społeczności lokalnej, gdzie mogą w świątecznej atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pogłębiać społeczne relacje i złożyć sobie wzajemnie życzenia.

Uroczystości rozpoczęły się w tutejszym kościele, gdzie o godz.13.00 odbyła się Msza Święta w intencji seniorów, którą celebrował Ks. proboszcz Damian Kostrzewa.

Po Nabożeństwie wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej w Michalczowej. Tam czekały już nakryte białymi obrusami stoły, a na nich odświętne dekoracje oraz zapalone świece.

Tradycyjnie nie zabrakło również włodarzy naszej Gminy: Wójta Pana Andrzeja Romanka, Radnej Rady Gminy Pani Moniki Hajduk, Sołtysa wsi Michalczowa Pana Jana Garguli, Sołtysa wsi Łęki Pani Alicji Krężołek.

Wszystkich zebranych powitał Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Zelek, życzył, aby ten tradycyjny stół wigilijny nakryty białym obrusem zawsze gromadził rodzinę, przyjaciół i łączył, a nie dzielił.

Występ artystyczny w wykonaniu Grupy Regionalnej Michalczowa na czele kierownikiem zespołu Panem Andrzejem Mliczkiem, zaśpiewał kolędy i złożył życzenia świąteczne wprowadził zebranych w atmosferę tego spotkania.

Świąteczna dekoracja i śpiew kolęd sprawiły, że mogliśmy ponownie przeżywać te wyjątkowe, świąteczne chwile.

Po występie artystycznym wszystkim zebranym życzenia noworoczne złożyli: Wójt Gminy Pan Andrzej Romanek i Ks. Proboszcz  Damian Kostrzewa, życząc: radości, spokoju, świąt, przeżytych w gronie rodziny i przyjaciół. Wójt Gminy podziękował seniorom i zebranym gościom za zaufanie jakim go obdarzyli i liczy na wzajemne wsparcie.

Po życzeniach nastąpiło tradycyjne podzielenie się opłatkiem, spożywanie potraw wigilijnych i wspólne śpiewanie kolęd. Dyrektor Szkoły podziękował wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie.

- Dziękujemy również wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uświetnili to wyjątkowe spotkanie: Oddziałowi Caritas, Kołu Gospodyń Wiejskich, Radzie Rodziców, nauczycielom, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości. Boże Narodzenie powinno być zawsze w naszych sercach i w naszych relacjach wobec bliźnich, szczególnie chorych i starszych. Niech więc ta myśl towarzyszy nam w codziennym życiu i niech to będzie źródłem niegasnącej radości, pokoju, szczęścia i miłości dla każdego z nas - podkreślał Stanisław Zelek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michalczowej. 

GALERIA