Program Stypendialny Horyzonty

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC  rozpoczęła rekrutację do swojego programu stypendialnego. Program Stypendialny Horyzonty to szansa na naukę w najciekawszych liceach  i technikach w kraju.

Edukacyjna  Fundacja  oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą mieszkać w dużym mieście oraz zdobywać w nim wiedzę i doświadczenie. Program pokrywa Stypendystom  koszty związane m. innymi z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, opłatami szkolnymi, zakupem podręczników.

Do  31  marca  2019  r.  kandydaci mogą wypełnić formularz  zgłoszeniowy online  na stronie internetowej  Fundacji EFC, www.efc.edu.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji EFC.