Zwrot podatku akcyzowego - II TERMIN

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i :

  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła   /potrzebna Informacja z ARiMR o DJP bydła /

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

 

Wnioski należy składać w/w terminach w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej 

na DZIENNIKU PODAWCZYM pokój nr 12

==> więcej informacji: 18 4448002 wew. 512

 

Materiały