ANKIETA - wymiana pieców

Wójt Gminy Łososina Dolna zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w programie poprawy jakości powietrza poprzez wymianę starych pieców na nowoczesne urządzenia grzewcze na terenie Gminy Łososina Dolna.

Ankieta ma charakter sondażowy. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców gminy.

Przewidywany termin naboru wniosków w tym zakresie zgodnie z harmonogramem Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie to wrzesień 2018 roku.

W razie pytań, uwag związanych z ankietą prosimy o kontakt z: Urzędem Gminy pok. Nr 17 Pan Adam Wolak tel. (18) 444-80-02 w 517.

  • Druki ankiet do pobrania w Urzędzie Gminy w pok Nr 12 - DZIENNIK PODAWCZY

Ankietę należy:

odesłać na adres Urząd Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300
lub dostarczyć na dziennik podawczy - pok. nr 12 w Urzędzie Gminy Łososina Dolna lub przesłać na adres mailowy: ug@lososina.pl w terminie do dnia 31.05.2018r.