Kolejny odcinek drogi do remontu!

Gmina Łososina Dolna podpisała umowę z PRDM S.A. na remont drogi w Tęgoborzu.

„To kolejny odcinek drogi remontowany w tym roku. Zależy nam na tym, aby standard dróg się poprawiał, dlatego konsekwentnie staramy się je przebudowywać lub remontować. Wiele udało się już zrobić, choć potrzeb wciąż jest sporo. Tym razem remontowany będzie odcinek drogi gminnej Tęgoborze – Jungiewicz w miejscowości Tęgoborze o długości 212 metrów” – mówi Wójt Andrzej Romanek.

Wartość zadania na podstawie kosztorysu ofertowego to kwota brutto: 42.940,75 zł. 

Zakres rzeczowy robót to m.in.: wykonanie drenażu drogi na odcinku 40 m.b., wzmocnienie istniejącej podbudowy poprzez ułożenie kruszywa łamanego, położenie warstwy wyrównawczej z masy bitumicznej, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową i wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej wraz z  wykonaniem poboczy.

„Cieszę się, że wspólnymi siłami potrafimy zrobić tak wiele” – podkreśla Wójt Andrzej Romanek.