Odbiór worków na odpady komunalne w Urzędzie Gminy

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z.o.o.

informuje, iż od 2 stycznia 2020 roku

odbioru worków na odpady komunalne należy dokonywać

wyłącznie w Urzędzie Gminy Łososina Dolna,

w godzinach pracy Urzędu - pokój nr 17 (parter).

 

Nadto, opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Łososina Dolna, należy uiszczać albo przelewem na NOWE indywidualne konto bankowe wygenerowane dla każdego z Państwa albo w Kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy Kasy.

 

UWAGA !

Należy również wypełnić NOWĄ DEKLARACJĘ

oraz odebrać INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE.

 

DEKLARACJA ==>  do pobrania