W Gminie Łososina Dolna powstanie nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Na realizację przedsięwzięcia związanego z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych gmina Łososina Dolna pozyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota: 1 008 831,13 zł. brutto, natomiast wartość dofinansowania wynosi 85%, co stanowi 857 506,46 zł. brutto.

-„To duży sukces, tym bardziej, że dofinansowanie uzyskało tylko 14 gmin z całej Małopolski. Co istotne, PSZOK powinien być w każdej gminie, a my jesteśmy jedną z niewielu gmin Małopolski, które do tej pory go nie wybudowały. Cieszę się z przyznanego dofinansowania, bo to kolejne pieniądze pozyskane dla gminy, których nie musimy wydawać z własnego budżetu. Śmieci to ogromny problem z którym borykają się wszyscy, a my staramy się ten problem rozwiązywać przy pomocy środków zewnętrznych. Dzięki tej inwestycji poziom segregowanych odpadów wzrośnie, co spowoduje, że będziemy gminą bardziej ekologiczną i uporządkowaną jeżeli chodzi o segregowanie odpadów. Dziękuję projektantom i pracownikom za włożony trud w uzyskanie dotacji” – mówi Andrzej Romanek Wójt Gminy Łososina Dolna.

-„Gminny PSZOK zostanie zlokalizowany na terenie naszej komunalnej spółki „ŁOSOSINA”. Zostanie on zbudowany tak, by spełniał warunki pozwalające prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Dobrze zorganizowany PSZOK jest istotnym i użytecznym narzędziem wspierającym osiąganie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych” – mówi Adam Wolak, Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Strukturalnych.