Odwołanie badań orzeczniczych na terenie PT KRUS w Nowym Sączu

Komunikat Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu.