Informacja dotycząca składania wniosków o oszacowanie szkód z powodu przymrozków

W związku z możliwym wystąpieniem lokalnych przymrozków, które mogły spowodować uszkodzenia w sadach i plantacjach owocowych,

Wójt Gminy Łososina Dolna  przypomina o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych

w terminie do 10 dni od daty wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wnioski powinny zostać wypełnione na odpowiednich formularzach  i złożone w siedzibie Urzędu Gminy Łososina Dolna w w/w terminie.

 

Do wniosku należy załączyć:

1) kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski,

2) wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (jeżeli prowadzona jest w gospodarstwie produkcja zwierzęca),

3) mapka zawierająca numery ewidencyjne działek rolnym wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

 

Wnioski w formie papierowej można odebrać w Urzędzie Gminy Łososina Dolna (dziennik podawczy) lub pobrać ze strony internetowej w formie elektronicznej.