Gmina Łososina Dolna przeprowadza dezynfekcję!

            W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, Ochotnicza Straż Pożarna w Łososinie Dolnej przeprowadziła dezynfekcję otoczenia szkół, kościołów, przystanków oraz innych miejsc publicznych. Dzięki akcji Druhów i Druhen, wszyscy możemy czuć się bezpieczniej. Podjęte przez Rząd działania zmierzające do liberalizacji restrykcji związanych z koronawirusem, w tym otwarcie szkół, nie oznaczają, że nie powinniśmy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Dlatego też, Gmina we współpracy z Ochotnicza Strażą Pożarną, podjęła po raz drugi akcję zmierzającą do zabezpieczenia epidemiologicznego miejsc publicznych.

Dziękujemy Druhom i Druhnom za zaangażowanie, ofiarność i dbanie o nasze bezpieczeństwo.

GALERIA