Podpisaliśmy umowę w sprawie budowy PSZOK!

W dniu 30 czerwca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisana została umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Łososina Dolna o dofinansowanie projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Łososina Dolna, gmina Łososina Dolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 1 008 831,13 zł. brutto, natomiast wartość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi 857 506,37 zł. brutto. W ramach projektu wykonane zostaną m.in. zadaszone wiaty, ścieżki edukacyjne, zakupione kontenery, a także niezbędny sprzęt i maszyny do obsługi PSZOK-u.

 „Bardzo się cieszę, że w naszej gminie powstanie Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów. To spory sukces, tym bardziej, że pozyskaliśmy bardzo duże dofinansowanie w wysokości 85% kosztów inwestycji. Jako gmina rolniczo-turystyczna musimy dbać o jakość naszego środowiska. Im bardziej czyste, tym więcej turystów do nas przyjedzie na wypoczynek, rolnicy wyprodukują zdrową żywność, zaś mieszkańcom lepiej będzie się żyło w czystym środowisku. Niestety sam PSZOK nie rozwiążę problemu śmieci, dopóki my sami, jak i turyści nie zadbamy o to, aby wokół nas było czysto i schludnie. Wciąż w tej materii jest jeszcze sporo do zrobienia. Plastik, szkło wyrzucone przy drodze, czy też w lesie pozostanie tam przez dziesiątki lat” – mówi Andrzej Romanek wójt gminy.  

PSZOK zlokalizowany będzie na terenie obecnego Zakładu Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z.o.o.

 

GALERIA