Sztandar dla SP Żbikowice

„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”. Stefan kard.Wyszyński

04.05.2018r. dla społeczności Szkoły Podstawowej im. mjr H.Sucharskiego w Żbikowicach nastąpił wielki i ważny moment.
W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w maju – miesiącu pamiętnym ze względu na 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji,w 25 – tą rocznicę nadania n szkole imienia –  nasza placówka otrzymała SZTANDAR.


Uroczystość nadania sztandaru rozpoczęła się mszą świętą w kościele Parafialnym w Żbikowicach, którą sprawował proboszcz parafii, ks. Antoni Marek.
W pięknej homilii podkreślił on jak wielkim patriotą, a przy tym gorliwym sługą Bożym był nasz patron- mjr Henryk Sucharski.

Po ceremonii poświęcenia sztandar, w asyście pocztów sztandarowych ze Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy i Łososinie Dolnej został przeniesiony do hali sportowej szkoły. Uroczystość nadania sztandaru zgromadziła wielu gości, którym dobro naszej placówki oraz jej działania są bliskie.

Przybyli na tę uroczystość:

 • Patron Honorowy nadania szkole sztandaru – Starosta Nowosądecki – Pan Marek Pławiak wraz z małżonką – Panią Ireną Pławiak
 • Gość HonorowyWójt Gminy Łososina Dolna Pan Stanisław Golonka
 • Zastępca Wójta Gminy Łososina Dolna - Pan Adam Wolak
 • Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – Pan Dariusz Leśniak
 • Przewodniczący Rady Gminy Łososina Dolna – Pan Bolesław Oleksy
 • Wiceceprzewodniczący Rady Gminy Łososina Dolna – Pan Piotr Litwiński
 • Sołtysi wsi Żbikowice, Wronowice, Dyrektorzy szkół z terenu gminy Łososina Dolna, Dyrektor CKiP Gminy Łososina Dolna, emerytowani nauczyciele naszej szkoły,przedstawiciel ZNP, radni Gminy Łososina Dolna, sponsorzy, rodzice, nauczyciele, uczniowie, absolwenci i pracownicy szkoły. 

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru do szkoły, Przedstawicielka Rady Rodziców przekazała Sztandar Pani Dyrektor – Jadwidze Czyżyckiej, która złożyła go na ręce nowego pocztu sztandarowego. Po przemówieniach przybyłych gości, nastąpiła prezentacja sztandaru a po niej krótka akademia poświęcona wielkim rocznicom, które obchodzimy w tym pamiętnym roku, w której udział wzięli uczniowie naszej szkoły oraz jej absolwenci.


Patron Honorowy  - Starosta Nowosądecki przekazał na ręce pani Dyrektor pamiątkowy grawerton, a także czek na kwotę, która pomoże naszej szkole wyposażyć mającą funkcjonować od września świetlicę.
Po zakończonej uroczystości, zgromadzeni goście otrzymali podziękowania oraz pamiątkowe kotyliony a każdy, kto wspierał nasze dążenia do pozyskania sztandaru otrzymał dyplom uznania, za bezinteresowne wspieranie naszych działań edukacyjno-wychowawczych.


W przygotowaniu całej ceremonii wzięli udział wszyscy nauczyciele, Rada Rodziców, uczniowie i pracownicy szkoły.
Nad całością czuwały Panie: Dorota Baran i Beata Hila – odpowiedzialne za pozyskanie środków finansowych, sponsorów, opracowanie projektu  sztandaru, przygotowanie
scenariusza uroczystości, opracowanie listy gości, przydział czynności, organizację obchodów.

 • Scenariusz akademii: Pan Witold Zimowski
 • Dekoracje, zaproszenia: Panie Lucyna Cabała, Sabina Ciastoń, Danuta Pałka
 • Obsługa techniczna, pomoc w pozyskaniu środków finansowych: Pani Małgorzata Stosur
 • Pomoc w obsłudze imprezy: Pani Władysława Stach
 • Opracowanie muzyczne; Pani Katarzyna Mordarska

GALERIA