Kolejna droga do remontu!

W bieżącym tygodniu gmina Łososina Dolna podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych S.A., na realizację zadania obejmującego modernizację drogi Białowoda-Kokoce, na odcinku blisko 500 metrów. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 194 422,69 zł brutto. Zadanie to będzie realizowane przy wsparciu finansowym, jakie gmina otrzymała z Województwa Małopolskiego w kwocie: 68 135,00 zł oraz Rady Sołeckiej wsi Białawoda w kwocie: 10 000,00 zł.

 

„Cieszę się, że udaje nam się w tych trudnych czasach realizować inwestycje, w tym inwestycje drogowe. Wiem, że potrzeb wciąż jest sporo, ale staramy się konsekwentnie, przy wsparciu środków zewnętrznych, je zaspokajać. Dobra współpraca z  radnymi, sołectwami i mieszkańcami daje efekty, w postaci nowych odcinków dróg, chodników, sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. To dobrze, bowiem bez tej, czasami trudnej współpracy, nie bylibyśmy w stanie zrealizować wielu inwestycji” - mówi wójt Andrzej Romanek.

 

Remont drogi polegał będzie, miedzy innymi na: położeniu nowej nawierzchni  asfaltowej, wykonaniu istniejących zjazdów, pobocza z kruszywa łamanego, ułożeniu korytek betonowych, przepustu oraz montażu oznakowania pionowego. Prace zostaną zakończone we wrześniu br.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy użytkowników drogi, że w związku z pracami remontowymi będą utrudnienia komunikacyjne oraz czasowe zamknięcia wynikające z charakteru wykonywanych prac oraz położenia nowej nawierzchni asfaltowej.
 

Za utrudnienia przepraszamy.