Gmina Łososina Dolna podpisała z Powiatem Nowosądeckim umowę w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej Łososina Dolna - Tymowa

Gmina Łososina Dolna podpisała z Powiatem Nowosądeckim umowę w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej Łososina Dolna - Tymowa

Czwartek, 15 września 2022

Gmina Łososina Dolna i Powiat Nowosądecki wybudują wspólnie kolejny chodnik. Tym razem, inwestycja zostanie zrealizowana przy drodze powiatowej Tymowa – Łososina Dolna, w miejscowości Łososina Dolna. Właśnie podpisano stosowną umowę. Inwestycja polega na budowie chodnika...

Kolejne duże pieniądze z RFRD dla gminy Łososina Dolna

Kolejne duże pieniądze z RFRD dla gminy Łososina Dolna

Piątek, 18 lutego 2022

W dniu 16 lutego 2022 r. Premier zatwierdził listę zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście tej znalazło się również zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko – Znamirowice w km 0+008,00 do...

Kolejna duża inwestycja drogowa zrealizowana ze wsparciem finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kolejna duża inwestycja drogowa zrealizowana ze wsparciem finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Piątek, 17 grudnia 2021

W listopadzie 2021 roku została oddana do użytkowania inwestycja drogowa pn: Przebudowa drogi gminnej nr 292587 K Stańkowa – Równiczki w miejscowości Stańkowa, Gmina Łososina Dolna.  Zakres rzeczowy robót obejmował m.in: frezowanie istniejącej nawierzchni,...

Kolejna droga w naszej gminie wyremontowana!

Kolejna droga w naszej gminie wyremontowana!

Czwartek, 14 października 2021

Z końcem września 2021 roku zakończyły się roboty budowlane na drodze Rąbkowa-Czubica w miejscowości Rąbkowa. Zakres robót obejmował m.in: remont 480 mb  jezdni wraz z podbudową i stabilizacją gruntu zwiększającą nośność nawierzchni drogi, wykonanie poboczy z kruszywa...

Kolejna duża inwestycja drogowa w naszej gminie

Kolejna duża inwestycja drogowa w naszej gminie

Czwartek, 1 lipca 2021

W dniu 30 czerwca 2021 r. gmina Łososina Dolna podpisała umowę  z wykonawcą na przebudowę drogi gminnej Stańkowa - Równiczki. Wartość zadania po przetargu wyniosła 2.194.608,48 zł. brutto. Dofinansowanie z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” wynosi 70%...

2.605.685,12 zł dofinansowania w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”!

2.605.685,12 zł dofinansowania w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”!

Wtorek, 27 kwietnia 2021

W sierpniu 2020 r. gmina Łososina Dolna złożyła do Wojewody Małopolskiego dwa wnioski na dofinansowanie zadań polegających na przebudowie i remoncie dróg gminnych w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”, obecna nazwa „Rządowy Fundusz Rozwoju...

Kolejna inwestycja drogowa na terenie naszej gminy do realizacji!

Kolejna inwestycja drogowa na terenie naszej gminy do realizacji!

Wtorek, 15 grudnia 2020

W grudniu br. została podpisana umowa z firmą BUDOMAX z Nowego Sącza na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej wraz z budową zatoki parkingowej w miejscowości Tęgoborze.   Całkowita wartość inwestycji po przetargu wynosi: 355 276,18...

Mamy dofinansowanie do budowy drogi z FDS!

Mamy dofinansowanie do budowy drogi z FDS!

Piątek, 13 listopada 2020

W sierpniu 2020 r. Wojewoda Małopolski ogłosił uzupełniający nabór wniosków na dofinansowanie zadań z programu FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH. Gmina Łososina Dolna złożyła wniosek  na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową zatoki...

Kolejna droga wyremontowana!

Kolejna droga wyremontowana!

Środa, 21 października 2020

W październiku 2020 r. gmina dokonała odbioru końcowego zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 292492 K  Łęki – koło Lasu na Cisowcu”. Długość wyremontowanego odcinka drogi to blisko 1km.   Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 498 068,22 zł...

Duża inwestycja w naszej gminie zrealizowana!

Duża inwestycja w naszej gminie zrealizowana!

Piątek, 4 września 2020

W Sołectwie Żbikowice dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą: przebudowa drogi gminnej nr 292750 K Żbikowice – Szkoła, o długości blisko 500 m.b. Prace obejmowały między innymi: przebudowę sieci energetycznej, sieci gazowej, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne,...