KREDYT KLĘSKOWY

KREDYT KLĘSKOWY

Środa, 20 października 2021

Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej przygotował ofertę kredytu klęskowego dla klientów sektora rolniczego prowadzących gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej.  Kredyt przeznaczony na finansowanie nakładów ponoszonych na przywrócenie...

INFORMACJA

INFORMACJA

Wtorek, 19 października 2021

W związku z powstałą awarią sieci wodociągowej w miejscowości Łososina Dolna (Kamyk), Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z o.o. informuje, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla części mieszkańców tej miejscowości. Nadto informujemy,...

Odbudowa drogi gminnej nr 292498 K Łęki – koło Nowaka w km 0+000,00 – 0+400,00 w miejscowości Łęki.

Odbudowa drogi gminnej nr 292498 K Łęki – koło Nowaka w km 0+000,00 – 0+400,00 w miejscowości Łęki.

Poniedziałek, 18 października 2021

Znak sprawy: IFS.271.29.2021.SA   Nr ogłoszenia na BZP: 2021/BZP 00235516/01   Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony...

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

Poniedziałek, 18 października 2021

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys....

Kolejna droga w naszej gminie wyremontowana!

Kolejna droga w naszej gminie wyremontowana!

Czwartek, 14 października 2021

Z końcem września 2021 roku zakończyły się roboty budowlane na drodze Rąbkowa-Czubica w miejscowości Rąbkowa. Zakres robót obejmował m.in: remont 480 mb  jezdni wraz z podbudową i stabilizacją gruntu zwiększającą nośność nawierzchni drogi, wykonanie poboczy z kruszywa...

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Czwartek, 14 października 2021

Szanowne Dyrekcje Szkół i Przedszkoli, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Emeryci   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta wszystkich pracowników oświaty, składam serdeczne podziękowania za trud i wysiłek wkładany w wychowanie i edukację młodego...

INFORMACJA

INFORMACJA

Czwartek, 14 października 2021

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA:” Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 18 - 19 października 2021 roku prowadzone będą prace związane z dostosowaniem stacji transformatorowych nr 08, 09 w Witowicach Dolnych  oraz nr 10 w Witowicach Górnych do...

Ogłoszenie o podjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie części tekstowej

Ogłoszenie o podjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie części tekstowej

Poniedziałek, 11 października 2021

Na posiedzeniu Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30.09.2021 r. uchwalono się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna, zatwierdzonego uchwałą Nr 114/XV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 4 marca 2008r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 249/08...

Otrzymaliśmy 1.273.600,00 zł. na usuwanie skutków powodzi

Otrzymaliśmy 1.273.600,00 zł. na usuwanie skutków powodzi

Piątek, 8 października 2021

Gminę Łososina Dolana dotknęło w tym roku kilku powodzi. Ulewne deszcze zniszczyły lub poważnie uszkodziły naszą infrastrukturę. Niezwłocznie gminne komisje przystąpiły do szacowania szkód, które okazały się naprawdę duże. W ślad za zweryfikowanymi przez...

Bezpłatna rehabilitacja po Covid-19

Bezpłatna rehabilitacja po Covid-19

Środa, 6 października 2021

Uzdrowisko Wysowa S.A. w Wysowej-Zdroju, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji po przebytej chorobie Covid-19 w pełni refundowanej z NFZ. Szczegóły na stronie https://uzdrowisko-wysowa.pl/rehabilitacja-po-covid-19-finansowana-z-nfz.html oraz w załączniku: