Ogłoszenie  o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym

Czwartek, 30 czerwca 2022

Ogłoszenie  o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym   1. Podstawa prawna Art. 23 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r....

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Modernizacja drogi gminnej nr 292431 K Bilsko – koło Słomki w km 0+000,00 – 0+404,00 w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna.

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Modernizacja drogi gminnej nr 292431 K Bilsko – koło Słomki w km 0+000,00 – 0+404,00 w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna.

Środa, 15 czerwca 2022

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 292431 K Bilsko – koło Słomki w km 0+000,00 – 0+404,00 w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna  Data...

Zapraszamy do wypełnienia ankiety SOF

Zapraszamy do wypełnienia ankiety SOF

Środa, 15 czerwca 2022

W 2021 roku powstało Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny, którego celem jest rozwój Nowego Sącza i otaczających go gmin, w tym Gminy Łososina Dolna. Trwają prace nad opracowaniem diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednym z zadań postawionych przed samorządami...

Do gminy Łososina Dolna trafi kolejne 10 milionów złotych z programu Polski Ład!

Do gminy Łososina Dolna trafi kolejne 10 milionów złotych z programu Polski Ład!

Sobota, 11 czerwca 2022

Dzięki naszym staraniom i rządowemu wsparciu pozyskaliśmy prawie 10.000.000,00 zł na dofinansowanie trzech ważnych inwestycji w naszej gminie. Przy wsparciu tych środków i budżetu gminy zostaną zrealizowane takie zadania jak: 1.Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i...

Konkursy na stanowiska Dyrektorów Szkół Podstawowych w Łososinie Dolnej, Michalczowej i Stańkowej.

Konkursy na stanowiska Dyrektorów Szkół Podstawowych w Łososinie Dolnej, Michalczowej i Stańkowej.

Czwartek, 26 maja 2022

WÓJT GMINY ŁOSOSINA DOLNA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej. 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Michalczowej. 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stańkowej. Więcej...

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg

Środa, 25 maja 2022

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko –Znamirowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do...

Kolejne pieniądze pozyskane na modernizację dróg

Kolejne pieniądze pozyskane na modernizację dróg

Czwartek, 19 maja 2022

Gmina Łososina Dolna pozyskała 132 000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie naszej gminy. Uchwałą Nr 712/2022 z dnia 10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał podziału środków z budżetu...

Już Pływam 2022 rok

Już Pływam 2022 rok

Wtorek, 10 maja 2022

Gmina Łososina Dolna przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego realizuje w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2022 r.  projekt pn.  „Już pływam”. Celem projektu jest nabycie przez uczniów podstawowych...

Uwaga!!!  Zagrożenie ASF!!!

Uwaga!!! Zagrożenie ASF!!!

Piątek, 6 maja 2022

Uwaga! Zagrożenie ASF! Prosimy uważnie przeczytać jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika. Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd...