Urząd Gminy otwarty, ale z pewnymi ograniczeniami!

Urząd Gminy otwarty, ale z pewnymi ograniczeniami!

Wtorek, 26 maja 2020

       Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Wójt Gminy Łososina Dolna uprzejmie informuje, że Urząd Gminy zostanie częścio

Gmina Łososina Dolna przeprowadza dezynfekcję!

Gmina Łososina Dolna przeprowadza dezynfekcję!

Piątek, 22 maja 2020

            W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, Ochotnicza Straż Pożarna w Łososinie Dolnej przeprowadziła dezynfekcję otoczenia szkół, kościołów, przystankó

Raport o stanie Gminy Łososina Dolna

Raport o stanie Gminy Łososina Dolna

Piątek, 22 maja 2020

Przedstawienie raportu o stanie Gminy, to obowiązek wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Raport o stanie Gminy Wójt przedstawia Radzie Gminy do dnia 31 maja. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. Debata nad raportem za 2019 rok, odbędzie się

Aktualizacja o nowy przetarg

Aktualizacja o nowy przetarg

Piątek, 22 maja 2020

Dział zamówień publicznych został zaktualizowany o przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Mercedez-Benz oraz Autobusu szkolnego JELCZ.   Więcej informacji na stonie:   https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna,a,1767129,przetarg-pisemny-nieograniczony-na-sprze

Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

Piątek, 22 maja 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje: 1. Do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wnioskó

100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Czwartek, 21 maja 2020

W hołdzie Wielkiemu Polakowi św. Janowi Pawłowi II w setną rocznicę urodzin Zespół Regionalny „Jakubowianie” zaśpiewał  „Barkę”. Zachęcamy do posłuchania  

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!

Środa, 20 maja 2020

Komunikat z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu, w sprawie niebezpieczeństwa wynikającego z wypalania traw oraz wzmożonego występowania kleszczy. Szczegółowe informacje w załącznikach.    

Zakupimy kolejne laptopy dla szkół!

Zakupimy kolejne laptopy dla szkół!

Wtorek, 19 maja 2020

To już drugi raz Gminie Łososina Dolna przyznano dofinansowanie, tym razem w  kwocie 125.000 zł, na zakup komputerów do zdalnej nauki dla dzieci z naszej gminy. Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym gminy mogą uzyskać 100% dofinansow

Biblioteki są już otwarte!

Biblioteki są już otwarte!

Wtorek, 19 maja 2020

Działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej z

strony 1 2 3 4 5

GALERIA