Odnowienie elewacji zabytkowego budynku przedszkola w miejscowości Tęgoborze

Odnowienie elewacji zabytkowego budynku przedszkola w miejscowości Tęgoborze

Czwartek, 13 grudnia 2018

  W dniu 11 grudnia 2018 roku została podpisana w Krakowie Umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a Stowarzyszeniem „Dolina Inicjatyw” z siedzibą w Łososinie Dolnej  dotycząca dofinansowania zadania  pn: „Remont obiektu dziedzictwa kulturowego

Spotkanie dzieci z Mikołajem

Spotkanie dzieci z Mikołajem

Czwartek, 13 grudnia 2018

W niedzielę 9 grudnia 2018 roku odbyło się tradycyjne spotkanie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin ze św. Mikołajem, którego gospodarzami byli: Wójt Gminy Łososina Dolna oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury i Prom

Grudniowe spotkanie Klubu Nauczyciela

Grudniowe spotkanie Klubu Nauczyciela

Wtorek, 11 grudnia 2018

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Nauczyciela „Po lekcjach”, które odbędzie się 13 grudnia 2018 r. o godz. 16:00 w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do  oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Poniedziałek, 10 grudnia 2018

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 z późn.zm.) WÓJT GMINY ŁOSOSINA DOLNA podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony od dnia 1.01. 2019 r. do 31.12. 2019 r.

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Poniedziałek, 10 grudnia 2018

Wojewódzki Zarząd Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24 godzinnego pyłu PM10 oraz zwiazanego znim wysokiego stężenia pyłu PM 2.5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Ustalono składy Komisji Rady Gminy

Ustalono składy Komisji Rady Gminy

Piątek, 7 grudnia 2018

  6 grudnia 2018 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy w Łososinie Dolnej, podczas której Radni uchwalili składy osobowe komisji Rady Gminy. W skład poszczególnych komisji weszli: Komisja Rewizyjna: Potoczek Paweł - Przewodniczący, Bryniak Sławomir, Kmiecik Marek;

Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Łososiny Dolnej w Crescentino

Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Łososiny Dolnej w Crescentino

Środa, 5 grudnia 2018

Na zaproszenie ks. Edwarda Świątkowskiego Parafialno - Gminna Orkiestra Dęta z Łososiny Dolnej wraz z Grupą Artystyczną Tamburmajorki przebywały w dniach 22-28 listopada 2018 roku w partnerskim mieście Crescentino we Włoszech. Głównym punktem programu był wspólny koncert

"Teatr od podszewki" - warsztaty teatralne

Poniedziałek, 3 grudnia 2018

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność działające przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna otrzymało dofinansowanie w kwocie 14 000 zł na realizację warsztatów teatralnych w ramach projektu grantowego pt. ”Cykl działań kulturalny

Zaprzysiężenie Wójta i ślubowanie Radnych VIII Kadencji

Zaprzysiężenie Wójta i ślubowanie Radnych VIII Kadencji

Piątek, 23 listopada 2018

22 listopada 2018 roku w sali obrad Urzędu Gminy odbyła się I Sesja Rady Gminy Łososina Dolna VIII kadencji (2018-2023). Jednym z ważniejszych punktów obrad było złożenie ślubowania przez Radnych oraz Wójta Gminy Łososina Dolna. Wybrano także Przewodniczącego Rady. /

strony 1 2