Kolejna duża inwestycja drogowa zrealizowana ze wsparciem finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kolejna duża inwestycja drogowa zrealizowana ze wsparciem finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Piątek, 17 grudnia 2021

W listopadzie 2021 roku została oddana do użytkowania inwestycja drogowa pn: Przebudowa drogi gminnej nr 292587 K Stańkowa – Równiczki w miejscowości Stańkowa, Gmina Łososina Dolna.  Zakres rzeczowy robót obejmował m.in: frezowanie istniejącej nawierzchni,...

Wystąpienie Wojewody Małopolskiego w sprawie szczepień „Jesteś ważny, jesteś potrzebny. Zaszczep się!”

Wystąpienie Wojewody Małopolskiego w sprawie szczepień „Jesteś ważny, jesteś potrzebny. Zaszczep się!”

Czwartek, 16 grudnia 2021

Szanowni Państwo! Tylko w pierwszym tygodniu grudnia w jednym z małopolskich szpitali zmarło 25 pacjentów z COVID-19. 20 z nich nie było zaszczepionych. To smutne i zatrważające dane. A szczepionka jest przecież cały czas na wyciagnięcie ręki... Jakie więc będą...

Nabór na stanowisko Robotnika gospodarczego – Pracownika obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Nabór na stanowisko Robotnika gospodarczego – Pracownika obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Środa, 15 grudnia 2021

Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Robotnika gospodarczego – Pracownika obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Łososinie Dolnej. Wszelkie potrzebne informacje dostępne są w...

Komunikat –  o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Komunikat – o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Wtorek, 14 grudnia 2021

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 14.12.2021r. Działania ochronne: Mieszkańcy obszaru, a...

Prace restauratorskie przy kapliczce w Tęgoborzu zakończone!

Prace restauratorskie przy kapliczce w Tęgoborzu zakończone!

Piątek, 10 grudnia 2021

Końcem listopada zakończyły się prace restauratorskie przy Kapliczce Matki Bożej Niepokalanej w Tęgoborzu. Kapliczka oraz figura Matki Boskiej była w złym stanie, i konieczne było przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich i renowacyjnych. Dzięki pozyskanym środkom z...

Nowoczesny E-urząd w Gminie Łososina Dolna

Nowoczesny E-urząd w Gminie Łososina Dolna

Piątek, 10 grudnia 2021

Zamawiający: GMINA ŁOSOSINA DOLNA, 33-314 ŁOSOSINA DOLNA 300. Znak sprawy: IFS.271.30.2021.SA Termin składania ofert: 12.01.2022 r. do godziny 09:00 - platforma MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/ Otwarcie ofert: 12.01.2022 r. o godz. 09:30 Data...

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Poniedziałek, 6 grudnia 2021

Łososina Dolna 06.12.2021 r. Nasz znak: IFS.6220.2.2021.SzJ                                   ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, wydzierżawienia i oddania w użyczenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, wydzierżawienia i oddania w użyczenie

Poniedziałek, 6 grudnia 2021

FS.6811.140.2021.MM   OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 3 grudnia 2021 r.   w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, wydzierżawienia i oddania w użyczenie.         Na podsawie art. 35 ust. 1 i 2...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zapytania z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zapytania z wolnej ręki

Piątek, 3 grudnia 2021

Na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art.214 ust.1 pkt 11  ustawy z dnia 11 września 2019 r -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 2021. poz. 1129 z poźn. zm.), którego przedmiotem zamówienia jest :   „Odbiór odpadów komunalnych...