Kolejne nabory wniosków

Kolejne nabory wniosków

Piątek, 3 grudnia 2021

  Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż zostały zaplanowane kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego"

Wtorek, 30 listopada 2021

Znak sprawy: IFS.271.32.2021.SA    Nr ogłoszenia na BZP to: 2021/BZP 00291458/01   Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony...

PRZETARG NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG ROZSTRZYGNIĘTY!

PRZETARG NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG ROZSTRZYGNIĘTY!

Piątek, 26 listopada 2021

Nadchodzi zima, a wraz z nią czas opadów śniegu, marznących mżawek i oblodzeń. Gmina Łososina Dolna rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowy z Wykonawcami na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022. Łączna długość dróg gminnych objętych...

30- lecie nadania imienia szkole

30- lecie nadania imienia szkole

Piątek, 26 listopada 2021

„ Aby czas nie zatarł śladów … ” 20 listopada 2021 na stałe zapisał się na kartach historii naszej  szkoły. Tego właśnie dnia odbyła się gala poświęcona pięknemu jubileuszowi 30-lecia nadania imienia naszej szkole połączona z...

Informacja w sprawie prowadzonych prac geodezyjnych na terenie Gminy Łososina Dolna

Informacja w sprawie prowadzonych prac geodezyjnych na terenie Gminy Łososina Dolna

Czwartek, 25 listopada 2021

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW na obszarze Gminy Łososina Dolna Celem prac jest weryfikacja i  uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencji  gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe. INFORMACJA dla...

Koncert jesienny

Koncert jesienny

Czwartek, 25 listopada 2021

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna oraz Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność serdecznie zapraszają na Koncert Jesienny połączony z uroczystym podsumowaniem III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego “O złotą gałązkę jabłoni”. Koncert odbędzie się...

Umowa na modernizację kolejnej drogi podpisana

Umowa na modernizację kolejnej drogi podpisana

Piątek, 19 listopada 2021

W dniu 27 października pomiędzy Gminą Łososina Dolna a firmą ZIBUD została podpisana umowa na „Modernizację drogi gminnej Łososina Dolna–Tłoki koło Pana Stosura w miejscowości Łososina Dolna”. Zakres robót budowlanych obejmował będzie: wymianę warstwy...

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

Piątek, 19 listopada 2021

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Kampania promocyjna

Kampania promocyjna "Fundusze Europejskie. Zimą wypoczywaj w Małopolsce"

Czwartek, 18 listopada 2021

Trwa kolejna odsłona kampanii billboardowej promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce, pod hasłem: „Fundusze Europejskie. Zimą wypoczywaj w Małopolsce”. Kampania prezentuje inwestycje unijne dedykowane zimowemu wypoczynkowi w regionie.  Jej celem jest dotarcie do...